ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
ด้านการได้รับบาดเจ็บของบุคคล ในประเทศไทย 

1) ข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บในประเทศไทย ข้าพเจ้าจะได้รับการชดเชยจากการได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร

กรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลที่ผู้เคราะห์ร้ายขอรับค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายที่ประสบนั้นอาจมีการยื่นเรื่องต่อศาลในประเทศไทย ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่า ท่านสามารถขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และคดีความ จากทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ซึ่งองค์กรเราร่วมมือกับสภาทนายความเชียงใหม่  เพื่อประเมินคดีและยื่นฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ หรือศาลแขวงเชียงใหม่ แล้วแต่กรณี

 

2) การเรียกร้องเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บของข้าพเจ้านั้นเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา 

โดยปกติแล้ว ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ขอเรียนว่า คดีที่มีการเรียกค่าเสียหายสำหรับการบาดเจ็บหรือการผิดสัญญานั้นเป็นคดีแพ่ง อย่างไรก็ตาม การฟ้องร้อง บุคคลทั่วไป นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการนั้นอาจเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาหรือทั้งสองอย่าง

 

3) กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับทางกฏหมาย (อายุความหรือข้อกำหนดเรื่องเวลา) ในคดีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลคืออะไร 

กฏหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฏหมาย (อายุความ) สำหรับการเรียกร้องในเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลจำนวนมาก คือ เวลาหนึ่งปี ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่า อย่างไรก็ตาม อายุความจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ สิ่งสำคัญ คือ ท่านสามารถติดต่อสำนักงาน ที่ปรึกษา กฎหมาย และทนายความ ในจังหวัดเชียงใหม่ เก่งๆ ได้หลายท่าน ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ท่านนั้นเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเร็วที่สุด เพื่อรับประกันว่าท่านจะยื่นคำเรียกร้องก่อนที่จะหมดอายุความ

 

4) ข้าพเจ้าจำเป็นต้องไปที่ประเทศไทยเพื่อยื่นคำเรียกร้องเรื่องการได้รับบาดเจ็บของบุคคลในศาลของไทยหรือไม่ 

ในการยื่นคำเรียกร้องนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาก็ได้ ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่า ท่านสามารถลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ทนายความเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบอำนาจยื่นเรื่องในนามของท่านได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วโจทก์ (ฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ) จะต้องมาแสดงตัวในศาลในประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้การสืบพยาน

 

 

5) โดยทั่วไปแล้วศาลในประเทศไทยจะตัดสินการชดเชยแบบใด

ศาลในประเทศไทยจะตัดสินให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่มีรูปร่างและที่ไม่มีรูปร่าง การชดเชยค่าเสียหายนั้นปกติแล้วจะตัดสินให้เป็นจำนวนเงินที่ศาลเห็นว่าเท่ากับค่าเสียหายจริง ตลอดจนปัจจัยที่ไม่มีรูปร่างบางประการ อย่างเช่น ความเจ็บปวดและการทนทุกข์หรือการเสียโฉม ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่า ในเขตอำนาจกฎหมายจารีตประเพณีหลายแห่งนั้น การชดเชย ค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่างต่าง ๆ เช่น ความทุกทรมานและความโศกเศร้านั้นสามารถไปถึงระดับที่มหาศาลมากบ่อยครั้ง ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ขอเรียนว่า ในประเทศไทย คำตัดสินสำหรับค่าเสียหายที่ไม่มีรูปร่าง สำหรับกรณีการได้รับบาดเจ็บของบุคคลนั้นอาจมากกว่าที่มีการจำกัดไว้

 

6) ข้าพเจ้าควรติดต่อทนายความเมื่อใด

โดยปกติแล้ว สิ่งสำคัญคือจะต้องติดต่อทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่  โดยเร็วที่สุด จะต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานในทันที รวมถึงหลักฐานทางกายภาพ และคำให้การของพยาน ซึ่งอาจเสื่อม นอกจากนี้ จะต้องยื่นคดีภายในกฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมายเมื่อเวลาผ่านไป

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×