ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

 • Monday - Friday 
 • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
 • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
บริการขอจด อย. (องค์การอาหารและยา)


ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ให้บริการกับทุกท่านที่ต้องการจด อย. ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ปัจจุบันมีหลายท่านที่ต้องการจด อย. ทั้งเรื่องการผลิตอาหาร ต้องการจด อย.นำเข้าผลิตภัณฑ์เเสริมอาหาร ขอ อย.เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ท่านเสียเวลามากยิ่งขึ้น ทีมทนายเชียงใหม่ และสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ ยินดีรับปรึกษา และรับจด อย. ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบทุกขั้นตอน


    

     รับขอ อย. , รับจด อย. เครื่องมือแพทย์  

 • บริการขอใบอนุญาต(จดอย.เครื่องมือแพทย์)นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิต เครื่องมือแพทย์ หรือขาย ส่งออกเครื่องมือแพทย์ 
 • ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ  โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและแผ่นพับ
 • ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 • ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 • ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 

 

รับจด อย. ยา,  อย.ยาสัตว์ 

 • รับขออนุญาต(จดอย.ยา)ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 
 • ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
 • ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
 • ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
 • ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา

 

  รับจด อย. อาหาร , รับขอ อย.อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร

 • รับจดทะเบียน(จดอย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย. อาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร 
 • ขออนุญาตผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม โฆษณาอาหาร โฆษณาเสริมอาหาร(โฆณษาอาหารเสริม) 
 • ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
 • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว
 • รับขอ อย เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่มทุกชนิด
 • รับขึ้นทะเบียนอาหารและยาทุกชนิด จดสถานที่ผลิตอาหาร

 

   รับจด อย. เครื่องสำอาง , รับขอ อย.เครื่องสำอาง , ขอ อย.ครีมทุกชนิด, ขอ อย.สบู่ ฯลฯ

 • ขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอาง รับจด อย. ผลิตเครื่องสำอาง หรือ ขายเครื่องสำอาง (จดอย.เครื่องสำอาง)
 • ขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุม
 • การโฆษณาเครื่องสำอางในธุรกิจสปา และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
 • การจดแจ้งเครื่องสำอาง รับขอ อย. เครื่องสำอาง ทุกชนิด ทุกประเภท
 • รับทำไลน์เซน เปอร์ อินวอยซ์

Tag: ทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่งๆ, ปรึกษาทนายเชียงใหม่,  ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ทนายความเชียงใหม่ช่วยเหลือ SME และ START UP, ทนายเชียงใหม่ความมุ่งมั่น, ทนายความเชียงใหม่คลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่คลายทุกข์


#สำนักงานทนายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่Share on Facebook

 

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×